Statusbericht

Bij vragen zapper@roeselare.be of 051 26 96 04

Spelregels

Leeftijd
Kinderen geboren in 2015 (eerste kleuterklas) of ouder kunnen deelnemen aan de kampen en activiteiten.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen deelnemen aan de speelpleinwerkingen.
Kinderen die niet zindelijk zijn of niet rijp zijn, kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking. Het aanbod van de kinderopvanginitiatieven voldoet hier meer aan de zorgnood.

Inschrijfgegevens
Stad Roeselare houdt jouw inschrijfgegevens bij. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geef je het recht om de informatie inzakje je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

Inschrijven
Voor kampen en activiteiten moet je vooraf inschrijven. Voor de speelpleinwerking kan je vooraf of ter plaatse inschrijven. De inschrijvingsdata vind je op de startpagina.
Wil je weten hoe je via internet kan inschrijven? Bekijk de filmpjes (aanmelden / inschrijven).

Bevestiging van inschrijving
Na inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging. Je betaalt online of wacht op je factuur. Maximaal 5 werkdagen na inschrijving ontvang je een factuur via e-mail of via de post. Indien je online betaalde ontvang je uiteraard geen factuur. De plaats wordt pas definitief aan de deelnemer toegewezen na ontvangst van de deelnameprijs. We schrappen dus de inschrijving van wie niet betaalt of annuleert.

Busvervoer
Je bent ingeschreven voor een activiteit met busvervoer: de bus vertrekt stipt op het voorziene uur.  Wees zeker 5 minuten vóór aanvang aanwezig en verwittig minimaal 20 minuten vóór vertrek op het nummer 051 26 24 00 (vrijetijdspunt) als je er onvoorzien niet (tijdig) kan geraken.  Op die manier kunnen wij een fijne uitstap organiseren voor iedereen.

Annuleren
Wie een activiteit, kamp of speelpleinwerking wil annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail aan zapper [at] roeselare.be of brief aan het Vrijetijdspunt, Polenplein 15, 8800 Roeselare. De annulering is pas definitief na ontvangst van een annuleringsbevestiging.

 1. Annuleringskosten:
 • Bij annulering vóór betaling wordt de inschrijving geschrapt. Let op: De inschrijving wordt automatisch geschrapt 14 kalenderdagen na factuurdatum. De annuleringskost bedraagt € 0.
 • Bij annulering tot de 8ste kalenderdag na factuurdatum of online betaling, is de annulering kosteloos. Dit doe je via schrijven aan het Vrijetijdspunt of via email naar zapper [at] roeselare.be
 • Bij annulering later dan 8 dagen na de factuurdatum of datum van online betalen, ontvang je het deelnamegeld niet terug.
 • Bij ziekte ontvangt de deelnemer de deelnameprijs terug. Dit enkel op vertoon van een doktersbriefje.
 • Bij overmacht ontvangt de deelnemer de deelnameprijs terug. 'Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de deelnemer niet heeft kunnen voorzien of voorkomen. Het veronderstelt dus een onvoorziene en onafwendbare gebeurtenis waardoor het naleven van de aangegane verbintenis of verplichting onmogelijk wordt gemaakt'. De aanvraag wordt ingediend door de deelnemer. Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de beslissing van terugbetaling.
 • Bij het niet tijdig betalen van de deelnameprijs wordt de inschrijving automatisch geannuleerd.

 

Andere

 • Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen aan de vermelde programma's, te wijten aan onvoorziene omstandigheden en overmacht, zal de organisatie zich inspannen om een alternatief zonder meerkosten te voorzien.
 • Bij verschillende prijsvermeldingen op de publiciteit door Stad Roeselare wordt steeds de voordeligste prijs voor de klant als correcte prijs genomen.
 • Bij het communiceren van verkeerde activiteitsuren heeft de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.
 • Beeldmateriaal genomen tijdens de vakantie kan voor publicitaire doeleinden gebruikt worden binnen de organisatie.
 • Stad roeselare behoudt het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken; uitsluitend voor eigen communicatieve doeleinden.
 • Indien de deelnemer (of zijn/haar ouders) een klacht heeft over het verloop van de vakantie dan dienst de deelnemer deze klacht zo snel mogelijk kenbaar te maken zodat ter plaatse naar een oplossing gezocht kan worden. De deelnemer maakt zijn/haar klacht over aan de begeleiders ter plekke. Tijdens de vakantie kan de deelnemer (of zijn/haar ouders) zich eveneens wenden tot het Vrijetijdspunt.

 

Voordelen en kortingen

 • Belastingvoordeel - Fiscaal attest

De activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen onder de 12 jaar of kinderen onder de 18 jaar met een ernstige beperking. Het nodige attest kan je vinden bij het inloggen op de inschrijvingswebsite en ontvang je per mail in de maand maart. Het attest wordt bezorgd op het verblijfadres van het kind. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag.

 • Attest mutualiteit

Bezorg ons het attest van jouw mutualiteit en wij vullen het in.

Meer info: Bond Moyson | Christelijke Mutualiteit | Liberale Mutualiteit | Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen |  Onafhankelijk Ziekenfonds | Partena | Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

 • Vrijetijdspas

Heb je een beperkt vrijetijdsbudget? Informeer dan naar de vrijetijdspas die je korting geeft bij het inschrijven. Bij de activiteiten ontdek je hoeveel je betaalt als je een vrijetijdspas hebt.

Meer info: Welzijnshuis | CAW | VOC Op Stap | Vrijetijdspunt

 

Andere
 

Spe(e)lregels speelpleinwerking

 • Een bus brengt de deelnemers aan de speelpleinwerking Speelodroom tijdens de zomervakantie van en naar verschillende haltes in Roeselare. 
  Kleuters jonger dan 6 mogen enkel mee met de bus onder begeleiding van een ouder iemand (bijv. broer of zus).
  Kinderen onder 10 jaar worden niet alleen aan de bushalte afgezet zonder aanwezigheid van ouders.
  Speelpleinbus

 

 • De activiteiten duren tot 16.30 u. Zonder toestemming van de ouders kunnen de kinderen niet vroeger vertrekken. 
  Het speelplein vroeger verlaten kan enkel met een gehandtekende brief van de ouders, door aanmelding van de ouder in het onthaal of door telefonisch te verwittigen. Andere uitzonderingen staan we niet toe.
   
 • Bezoek van ouders tijdens de speelpleinwerking is niet toegestaan.
   
 • Je GSM laat je thuis (ouders kunnen altijd bellen naar het onthaal van de speelpleinwerking - 051 26 96 04).
   
 • Er wordt niet gerookt op het speelplein.
   
 • Alle eigen speelgoed (steps, ballen,…) laat je best thuis.
   
 • Bij schade, verlies of diefstal zijn we niet verantwoordelijk.
   
 • Vrijetijdspastarief geldt vanaf het moment dat de vrijetijdspas is aangevraagd.
   
 • Halve dag/volledige dag? De voormiddag loopt tot 12 u. 
  Ouders kunnen hun kinderen ophalen tot ten laatste 12.30 u., dan start de middaginschrijving.
  Kinderen die later dan 12.30 u. opgehaald worden betalen volledige dag.
   
 • Er wordt een gratis koek en drank aangeboden door het stadsbestuur. 
  Dit kan enkel verkregen worden tijdens de openingsuren van de Wubbel. 
   
 • Tijdens de zomervakantie wordt op bepaalde dagen een gratis zwemactiviteit aangeboden.
  De zwemmers vertrekken om 9.30 u.
  Er moet altijd eerst ingeschreven worden vooraleer er kan worden deelgenomen aan de zwemactiviteit.
 • Jas, broek, rugzak ... kwijtgespeeld afgelopen zomer op de Speelpleinwerking? De gevonden spulletjes liggen nog tot en met de laatste dag van de werking aan het onthaal.

 • Wil je daarna toch een kijkje nemen? Dat kan na afspraak via het Vrijetijdspunt.

 • Wij raden de ouders ten zeerste aan om alles te naamtekenen.